website designers web design company
website design quote web design portfolio
 
 
 

Lidmaatschap

In onze accommodatie en op het hele terrein is het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm verplicht, zowel tijdens de lessen als tijdens vrij rijden. Dit geldt ook voor het mennen!!

LET OP!!
Het winterpakket gaat weer van start!! Rijd jij deze periode ook graag in een binnenbaan?
Van november t/m maart kun je voor € 140,-- gebruik maken van onze banen.

Meld je aan via: administratie@lrdubbeldam.nl

 
   
PAARDEN :
A Dressuurlespakket €. 240,-  p.j.
B Springlespakket €. 240,-  p.j.
C Menlespakket €. 240,-  p.j.
  Voor de leden met een lespakket (A, B of C) wordt gedurende het hele jaar op vastgestelde tijden les aangeboden. Leden met bovengenoemde pakketten mogen verder geen gebruik maken van de accommodatie.  
D

Bakpakket

Deze leden mogen gebruik maken van de accommodatie zolang er geen lessen, wedstrijden, e.d. zijn.

€. 240,-  p.j.

 

Voor de leden met één van bovengenoemde pakketten (A t/m D) neemt de vereniging alle administratieve zaken voor haar rekening, zoals: aanvraag startpas, e.d.

 

 

Privé-lessen

De privé-instructeur moet minimaal ondersteunend lid zijn/worden van onze vereniging. De kosten hiervan zijn € 35,00 per jaar.

 
E Wedstrijdadministratie pakket
Voor deze leden neemt onze vereniging alle administratieve zaken voor haar rekening:
aanvraag startpas e.d
Deze leden maken geen gebruik van onze accommodatie.
€ 50,-  p.j.
F KNHS kosten  
  Basisafdracht per lid (paarden en pony's) €.  25,75 p.j.
  Startpas paarden €.  118,00 p.j.
  Startpas pony’s €.  92,50 p.j.
  Startpas mennen €.  118,00 p.j.
  Registratie paarden (eenmalig, per paard) €.  23,75
  Registratie pony’s (eenmalig, per pony) €.  23,75
PONY’S  
Bij de pakketten A. P, B. P,C. P en F. P is administratieve ondersteuning inbegrepen (pakket E. P.)
A.P. Dressuurlespakket €. 240,-  p.j.
B.P. Springlespakket
1 uur dressuur- of 1 uur springles per week.
Deze ruiters mogen verder geen gebruik maken van onze accommodatie.
€. 240,-  p.j.
C.P. Bakpakket
Men mag onbeperkt gebruik maken van de binnen- en buitenbak en de longeerbak, zolang er geen lessen, wedstrijden e.d. zijn.
Deze ruiters krijgen geen verenigingsles.
De privé-instructeur voor de privé-lessen moet ondersteunend lid zijn/worden van onze vereniging. (Kosten : €. 35,00 per jaar.)
€. 240,-  p.j.
E.P. Wedstrijd administratiepakket
Voor deze leden neemt onze vereniging alle administratieve zaken voor haar rekening:
aanvraag startpas e.d
Deze leden maken geen gebruik van onze accommodatie.
€. 50,- p.j.
F.P. Bixie’s pakket
Deze leden maken geen gebruik van onze accommodatie.
Deze leden krijgen geen les.
Bixie jeugdrubrieken zijn een opstap naar de ‘echte’ wedstrijden. Er kan deelgenomen worden aan dressuur, springen en spelletjes.
Kinderen vanaf 6 jaar mogen meedoen.
Een startkaart is niet nodig, het kind moet wel lid zijn van de KNHS.
€. 30,- p.j.
Algemeen  
 

Het lidmaatschap loopt per jaar, namelijk van 1 januari tot en met 31 december.
Tweemaal per jaar ontvangen de leden een rekening.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk tenminste 6 weken voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden (dus voor 15 november).
Alle leden worden ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Dit is de overkoepelende paardensportbond in Nederland.
Ook onderhoud de vereniging een website ter ondersteuning van alle activiteiten.
Alle leden zijn bij de verschillende activiteiten van harte welkom.
Een infoboek/de statuten betreffende onze vereniging ‘L.R. & P.C. Dubbeldam en omstreken’ is verkrijgbaar aan de bar van de manege.

Keukendiensten/ bardiensten
 

Bij ieder rijdend lid wordt per jaar een bedrag vooraf berekend van 25,00 euro voor afkoop keuken/bardienst, als het lid deze dienst toch doet wordt de 25 euro teruggestort. Indien men niet komt opdagen, voor een vooraf gesproken dienst, wordt hiervoor een bedrag van 75,00 in rekening gebracht.

Nieuwe leden/wijzigingen
 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door middel van een aanmeldformulier. Dit kunt u hier downloaden en opsturen naar onderstaand adres. Of, geheel ingevuld, mailen naar: administratie@lrdubbeldam.nl
Voor een juiste ledenadministratie dienen leden hun wijzigingen tijdig door te geven. Er zullen dan geen onnodige kosten worden doorberekend.

Nieuwe leden aanmelden en wijzigingen doorgeven aan:
Arian van Kastel
Grimaldihof 15

3329 BA Dordrecht
tel. 078 - 6165877

Facturen
 

Facturen dienen te worden voldaan door overmaking op:

 

NL 17 RABO 0315 3786 62

 

t.n.v. L.R. & P.C. Dubbeldam en omstreken met vermelding van het factuurnummer.

 
Gabriëlle Design© 2005